Träning under och efter graviditet

Har du har funderingar eller frågor som rör träning under eller efter en graviditet?

Att träna som gravid är något mycket positivt som i flera studier har visat sig leda till bibehållen kondition och styrka, ökat välbefinnande, minskad risk för svullnader och åderbrock samt minskad trötthet, bättre sömn, minskad stress och depression.

Dessutom blir kroppen bättre förberedd inför förlossningen då man är fysiskt aktiv. I studier har man även sett att fysiskt aktiva gravida i större utsträckning fortsätter att vara aktiva i någon form efter förlossningen.

Fler och fler gravida kvinnor fortsätter att träna under sin graviditet och vill gärna komma igång snabbt med motion igen efter förlossningen. För att kunna möta denna växande kundgrupp är det viktigt med kunskap. Träna Mer har både kunskapen och förståelsen för att kunna ge träningsrekommendationer under och efter graviditet.

Vi har erfarna instruktörer som genom praktisk och teoretiska utbildning tar hand om dig och hjälper dig att nå dina mål på bästa möjliga sätt.